►   På grund av den rådande situationen är leveranser just nu något försenade.