Redaktionsruta

HJH Office GmbH
Christoph-Selhamer-Str. 2,
DE-82362 Weilheim
Tyskland

Telefon: +49 (0)881 9245 2110
Fax: +49 (0) 881 / 924 521-29
E-mail: service@hjh-office.se

Organisationsnummer: HRB 189 373
Momsnummer: VAT DE 275 310 366

Verkställande direktör: Thomas Weber, Oliver Fritz

Alternativ tvistlösning:
Tvist mellan hjh-office.se och kunder prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas av Allmänna reklamationsnämnden kommer hjh-office.se att följa nämndens beslut. Om du vill upprätta ett ärende kan du kontakta ARN på: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller www.arn.se. Du kan också upprätta ett ärende via EU-kommissionens onlineportal för tvistlösning: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright © 2024 HJH, Inc. All rights reserved.