Personuppgiftspolicy

Integritetspolicy enligt allmänna uppgiftsskyddsförordningen

1) Information ominhämtning av personuppgifter och kontaktuppgifter för ansvarig

1.1 Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och tackar för visat intresse. Nedan informerar vi om hanteringen av dina personuppgifter när du nyttjar vår webbplats. Personuppgifter är i detta sammanhang alla uppgifter, med vilka du personligen kan identifieras.

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i den mening som anges i Allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) är HJH Office GmbH, Christoph-Selhamer-Str. 2, 82362 Weilheim, Deutschland, Tel.: 0049 (0)881 / 924 521-10, Fax: 0049 (0)881 / 924 521-29, E-Mail: service@buerostuhl24.com. Den ansvariga för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person, som ensam eller gemensamt med andra bestämmer om syftena och medlen för behandling av personuppgifter.

1.3 Den ansvariga har för denna webbplats utsett en dataskyddsansvarig som nås på följande uppgifter: "Datenschutzbeauftragter, Christoph-Selhamer-Str. 2, 82362 Weilheim, +49 (0) 881 / 924 521-10, datenschutzbeauftragter@hjh-office.de"

1.4 Denna webbplats nyttjar av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till ansvarig) en SSL-resp. TLS-kryptering. Du kan se om anslutningen är krypterad genom teckensekvensen "https://" och låssymbolen i webbläsarens textrad.

2) Datainsamling vid besök på vår webbplats

Vid endast informationsmässigt nyttjande av vår webbplats, alltså om du inte registrerar eller överför annan information till oss, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare vidarebefordrar till vår server (s.k. "server-loggfiler"). När du läser in vår webbplats, samlar vi in följande data, något som vi av tekniska skäl måste göra för att kunna visa webbplatsen:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och klockslag för besöket
 • Volym på skickade uppgifter i byte
 • Ursprung/hänvisning, varifrån du besökte vår sida
 • Använd webbläsare
 • Använt operativsystem
 • Använd IP-adress (ev.: i anonymiserad form)

Behandlingen sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR grundat på vårt berättigade intresse för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessa uppgifter varken vidarebefordras eller används i något annat syfte. Vi förbehåller oss emellertid rätten att i efterhand granska server-loggfiler, om det finns konkreta belägg som tyder på olagligt nyttjande.

3) Cookies

For at gøre besøget på vores hjemmeside attraktivt og for at give dig mulighed for at anvende bestemte funktioner, anvender vi på forskellige sider de såkaldte cookies. Det er små tekstfiler, der lagres på dit terminaludstyr. Nogle af de cookies, vi anvender, slettes igen, når browseren lukkes ned (såkaldte besøgscookies). Andre cookies (tredjepartscookies) gemmes på dit terminaludstyr og giver os eller vores partnere mulighed for at genkende din browser ved næste besøg (permanente cookies). Når der anbringes cookies, så indsamler og behandler disse individuelt bestemte brugerinformationer, så som browser- og lokaliseringsdata, samt IP-adresse. Permanente cookies slettes automatisk efter udløbet af en defineret periode, der kan være forskellig alt efter cookie.

Cookies anvendes bl.a. til at lette ordreprocessen ved at gemme indstillingerne (fx for at huske indholdet i den virtuelle indkøbskurv til næste gang hjemmesiden besøges). Hvis der gennem enkelte cookies, som vi har implementeret, også behandles personoplysninger, så behandles disse jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR enten til gennemførelse af kontrakten eller jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR til varetagelse af vores interesse i at levere den bedst mulige service på hjemmesiden, samt til at gøre besøget på hjemmesiden kundevenligt og effektivt.

Vi samarbejder med reklamepartnere, der hjælper os med at gøre vores tilbud på nettet mere interessant for dig. Når du besøger vores hjemmeside, gemmes der derfor også cookies fra partnervirksomheder på din harddisk (tredjeparts-cookies). I de følgende afsnit beskrives brugen af disse cookies og omfanget af de indsamlede oplysninger individuelt og særskilt.

Bemærk venligst, at du kan indstille din browser, så du bliver informeret om placeringen af cookies, og at du i hvert enkelt tilfælde kan bestemme, om du vil tillade cookies, eller om du vil tillade brug i bestemte tilfælde, eller om du generelt vil blokere dem. Hver browser har forskellige parametre for, hvordan cookie-indstillingerne forvaltes. Dette er beskrevet under menuen Hjælp i Indstillinger, hvor du kan læse, hvordan du ændrer cookie-indstillingerne. De findes på følgende links under den enkelte browser.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=da_DK
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Vær opmærksom på, at hvis du ikke accepterer cookies, kan vi ikke garantere, at vores hjemmeside fungerer optimalt.

 

ÄNDRA DITT COOKIE-SAMTYCKE

4) Kontakt

Vid kontakt med oss (t.ex. per kontaktformulär eller e-post) inhämtas det personuppgifter. Vilka uppgifter som inhämtas i ett kontaktformulär, framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter används och sparas endast i syfte att svara på din förfrågan eller för kontaktregistrering och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Om man tar i kontakt i syfte att avsluta ett avtal, anges ytterligare rättslig grund för behandlingen i art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR. Uppgifterna raderas när vi har behandlat förfrågan. Detta gäller om det av omständigheterna kan konstateras att det specifika sakförhållandet är avslutat och såvida inga rättsliga lagringsförpliktelser förhindrar detta.

5) Databehandling ved åbning af en kundekonto og til gennemførelsen af aftalen.

Jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR indsamles og behandles personoplysninger fortsat, hvis du selv giver os dem i forbindelse med gennemførelse af en aftale eller ved åbning af en kundekonto. I de enkelte formularer kan du se, hvilke oplysninger, der indsamles. Du kan til hver en tid slette din kundekonto ved at sende en besked til den dataansvarlige på adressen, der er nævnt ovenfor. Vi gemmer og anvender de data, som du har givet os til at gennemføre aftalen. Når kontakten er helt gennemført, eller når din kundekonto er slettet, spærres dine personlige oplysninger iht. de skattemæssige og handelsretlige opbevaringsfrister, og de slettes igen, når disse frister udløber, hvis du ikke udtrykkeligt har indvilliget i, at dine oplysninger benyttes yderligere, eller hvis vi har taget forbehold for fortsat lovmæssig tilladt brug af oplysninger, som vi oplyser om i det følgende.

6) Uppgiftsbehandling vid beställningshantering

6.1 De av oss inhämtade personuppgifterna vidarebefordras i samband med uppdragshanteringen till det transportföretag som leverantören har anlitat om detta är nödvändigt för att leverera varan. Dina betalningsuppgifter lämnar vi till det anlitade kreditinstitutet inom ramen för betalningshanteringen, om detta är nödvändigt för betalningshantering. Om en betaltjänst används framgår detta tydligt av den nedanstående informationen. Den rättsliga grunden för vidarebefordran av uppgifter är härvidlag art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR.

 

6.2 Användning av payment-leverantörer (betaltjänstleverantörer)

- Klarna
Vid val av betalningssättet "Klarna fakturaköp" eller (om så erbjuds) betalningssättet Klarna delbetalning, sker betalningshanteringen av Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/se/], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan "Klarna"). För att möjliggöra betalningshantering, kommer dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, ort, kön, e-postadress, telefonnummer och IP-adress) samt uppgifter, vilka har samband med beställningen (t. ex. fakturabelopp, artikel, leverantörssätt) i identitets- och kreditstatuskontrollssyfte att vidarebefordras till Klarna, om du i samband härmed enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR inom ramen för beställningsprocessen uttryckligen har samtyckt till detta. Till vilka kreditupplysningsföretag dina uppgifter kan vidarebefordras redovisas här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy
Kreditvärdigheten kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. Score-värden). Såvida Score-värden påverkar resultatet av kreditupplysningen, har detta sin grund i ett vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk metod. I beräkningen av Score-värden tas bland annat, men inte uteslutande, hänsyn till adressuppgifter. Den erhållna informationen om den statistiska sannolikheten för betalningsbortfall använder Klarna för att fatta ett avvägt beslut om motiveringen, genomförandet eller avslutandet av avtalsförhållandet.
Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att meddela ansvarig för uppgiftsbehandlingen eller Klarna. Klarna är emellertid vid behov fortfarande berättigat att behandla dina personuppgifter, om detta krävs för att avtalsenligt sköta betalningshanteringen.
Dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med gällande bestämmelser om uppgiftsskydd och enligt specifikationerna i Klarnas bestämmelser om uppgiftsskydd för berörda parter med hemvist i Tyskland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf
resp. för berörda parter med hemvist i Österrike https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_at/data_protection.pdf
- Paypal
Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om detta erbjuds - "köp mot faktura" eller avbetalning via PayPal vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter i samband med betalningshanteringen till PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.a., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan "PayPal"). Vidarebefordran sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR och endast i den utsträckning som krävs för betalningshanteringen.
PayPal förbehåller sig, när det gäller betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om så erbjuds - "köp mot faktura" eller "delbetalning" via PayPal, rätten att genomföra en kreditupplysning. För detta syfte kommer dina betalningsuppgifter att vid behov, enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, på basis av det berättigade intresset hos PayPal för fastställande av din betalningsförmåga, att vidarebefordras till kreditupplysningsföretag. Resultat av kreditkontrollen beträffande den statistiska sannolikheten för utebliven betalning använder PayPal i syfte att fatta beslut om vilka betalningsmetoder som ska erbjudas. Kreditvärdigheten kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. Score-värden). Såvida Score-värden påverkar resultatet av kreditupplysningen, har detta sin grund i en vetenskaplig beprövad matematisk-statistisk metod. I beräkningen av Score-värden tas bland annat, men inte uteslutande, hänsyn till adressuppgifter. Övriga rättsliga bestämmelser om uppgiftsskydd, bland annat om det anlitade upplysningsföretaget, hitatr man i PayPals integritetspolicy: https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=fr_FR
Du kan alltid invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att underrätta PayPal. PayPal är emellertid vid behov fortfarande berättigat att behandla dina personuppgifter, om detta krävs för att avtalsenligt sköta betalningshanteringen.

6.2 Vidarebefordran av personuppgifter till transporttjänstföretag

- DPD
Om utbärningen av varan sker genom transporttjänstföretaget DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Tyskland), så lämnar vi ut din e-postadress enligt art. 6 avsn. 1 pkt. a GDPR till DPD för utbärning av varan i syfte att kunna avstämma leveranstidpunkten eller för att skicka leveransavisering, om du för detta syfte under beställningsprocessen gett ditt uttryckliga medgivande. I annat fall lämnar vi, i utbärningssyfte och enligt art. 6 avsn. 1 pkt. b GDPR, endast ut namnet på mottagaren och leveransadressen till DHL. Vidarebefordran sker endast såvida detta är nödvändigt för varuleveransen. I detta fall är en föregående avstämning av leveranstidpunkten med DPD eller leveransavisering inte möjlig.
Medgivandet kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot ovan angiven ansvarig eller gentemot transporttjänstföretaget DPD.

7) Kontakt för påminnelse om utvärdering

Egen påminnelse om utvärdering (inget utskick via kundutvärderingssystem)
Vi använder din e-postadress för en enda påminnelse om att lämna en utvärdering via det av oss använda utvärderingssystemet, om du under eller efter din beställning gett oss ditt uttryckliga medgivande därtill enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR.
Du kan alltid återkalla ditt medgivande genom att meddela den person som ansvarar för uppgiftsbehandlingen

utvärderingspåminnelse genom Trustpilot
Om du under eller efter din beställning gett oss ditt uttryckliga samtycke för detta enligt art. 6 avsn. 1 pkt. a GDPR, vidarebefordrar vi din e-postadress till utvärderingsplattformen Trustpilot av Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Köpenhamn K, Danmark (www.trustpilot.com), så att de skickar dig en utvärderingspåminnelse per e-post.
Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att meddela den person som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen eller via utvärderingsplattformen.

8) Användning av videor

YouTube-videor

Denna webbplats använder Youtube-inbäddningsfunktionen för att visa och spela upp videor från leverantören "YouTube", vilken tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.("Google").

Här används det utvidgade uppgiftsskyddsläget, vilket enligt leverantörsuppgifter påbörjar lagring av användarinformationen först vid uppspelning av videon. Om uppspelning av inbäddade Youtube-videor startar, använder leverantören "YouTube" cookies för att samla in information om användarens beteenden. Anvisningar från "YouTube" tjänar då bland annat till att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra felaktig användning. När du är inloggad på Google, kommer dina uppgifter direkt kopplas till ditt konto om du klickar på videon. Om du inte önskar sammankopplas med din YouTube-profil, måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google sparar dina uppgifter (även för ej inloggade användare) som användarprofil och utvärderar denna. En sådana utvärdering sker specifikt enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR på basis av Googles berättigade intressen för att inbädda personligt anpassad reklam, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. Du har rätt att återkalla medgivandet till bildandet av denna användarprofil. För att utöva denna måste du vända dig till YouTube. Vid användning av Youtube kan det också hända att personuppgifter skickas till Google LLC:s server i USA.

Oberoende av om en uppspelning av inbäddade videor sker, upprättas vid varje besök på denna webbplats en anslutning till Google-nätverket "GMP", vilket utan vår påverkan kan utlösa ytterligare uppgiftsbehandlingsprocedurer.

Såvida det är juridiskt nödvändigt, har vi som angivet i GDPR art 6.1 a inhämtat ditt samtycke till behandling av dina uppgifter enligt ovan. Ditt samtycke kan när som helst återkallas med effekt för framtiden. För att återkalla ditt samtycke, vänligen följ ovan beskriven möjlighet till återkallelse.

9) Online-marketing

Google Ads Conversion Tracking

Dette websted bruger net-reklameprogrammet "Google Ads" og, i forbindelse med Google Ads, konverteringssporingen fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland („Google“). Vi bruger Google Ads' tjenester, som er reklamemidler, der kaldes Google Ads, til at tiltrække folks opmærksomhed til vores fremragende tilbud på eksterne websteder. Vi bruger oplysningerne fra reklamekampagnerne til at finde ud af hvor effektive de enkelte reklametiltag er. Det er en del af vores interesse i, at vise dig reklamer, der kunne interessere dig, gøre vores websted mere interessant for dig og komme frem til en fair beregning af reklameomkostningerne.

Der oprettes en cookie for konverteringssporingen, når en bruger klikker på en Ads-reklame, som Google har offentliggjort. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer. Cookies bliver sædvanligvis ugyldige efter 30 dage og bruges ikke til personlig identificering. Hvis brugeren besøger bestemte sider på dette websted, og tiden ikke er udløbet endnu, kan vi sammen med Google se, at brugeren har klikket på reklamen og er blevet dirigeret videre til denne side. Alle Ads-kunder får hver deres cookie. På den måde kan cookies ikke spores gennem Ads-kundernes hjemmesider. Oplysningerne fra konverteringscookies, bruges til at udarbejde statistikker for de Ads-kunder, der har bestemt sig for at bruge konverteringssporing. Kunderne får at vide, hvor mange brugere, der har klikket på deres reklame, er blevet dirigeret videre til en side, der har et konverteringssporings-tag. De får dog ingen oplysninger, der kan identificere brugere personligt. Hvis du ikke vil deltage i sporingen, kan du slå det fra ved at deaktivere Google Ads konverteringssporingscookien i din internetbrowsers brugerindstillinger. Så registreres du ikke i konverteringssporingsstatistikkerne. Vi bruger Google Ads på grund af vores berettigede interesse i målrettet reklame i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. I rammerne om brugen af Google Ads kan det forekomme, at personrelaterede oplysninger overføres til Google LLC. i USA.

Yderligere oplysninger om Googles regler om databeskyttelse findes på: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=da

Cookies til reklameformål kan slås fra permanent ved at forhindre dem med en tilsvarende indstilling i din browser eller ved at hente og installere det browser-plugin, der findes på dette link:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=da

Vær opmærksom på, at nogle funktioner på dette websted muligvis ikke kan bruges eller kun kan bruges delvist, hvis du har slået cookies fra.

10) Webbanalystjänst

Google (Universal) Analytics
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”). Google (Universal) Analytics använder s.k. "cookies", textfiler, som sparas på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som har genererats genom cookien om hur du använder webbplatsen (inklusive den förkortade IP-adressen) kommer i regel överföras till en Google-server och sparas där, den kan också eventuellt överföras till servrarna i Google LLC i USA.
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics endast med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom förkortning och omöjliggör direkt identifiering av en specifik person. Genom tillägget kommer din IP-adress i medlemsstater i Europeiska Unionen eller i andra medlemsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att förkortas av Google. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google LLC-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker denna behandling enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR på basis av våra berättigade intressen för statistisk analys av användarbeteenden i optimerings- och marknadsföringssyfte.
Inom ramen för vårt uppdrag kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och om tjänster anknutna till webbplatsanvändningen och internetanvändningen samt presentera dessa för oss. Den IP-adress som vidarebefordras av din webbläsare inom ramen för Google (Universal) Analytics sammankopplas inte med andra uppgifter från Google.
Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra en lämplig inställning i ditt webbläsarprogram. Vi vill dock påpeka att du i sådana fall eventuellt inte kommer kunna använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan därutöver förhindra registrering av de uppgifter som skapas genom cookies, och som har att göra med hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress), av Google och förhindra behandling av dessa uppgifter av Google, genom att ladda ned och installera det webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deSom alternativ till webbläsarinsticksprogram eller på webbläsare på mobila enheter, kan du klicka på följande länk för att placera ut en Opt-Out-cookie, som förhindrar framtida registrering av Google Analytics på denna webbplats (denna Opt-Out-cookie fungerar endast i denna webbläsare och endast för denna domän. Om du raderar dina cookies i denna webbläsare, måste du klicka på den här länken igen: Inaktivera Google Analytics
Ytterligare information om Google (Universal) Analytics hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Såvida det är juridiskt nödvändigt, har vi som angivet i GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a inhämtat ditt samtycke till behandling av dina uppgifter enligt ovan. Ditt samtycke kan när som helst återkallas med effekt för framtiden. För att återkalla ditt samtycke, vänligen följ ovan beskriven möjlighet till återkallelse.

11) Retargeting/Remarketing/Rekommendationsreklam

Bing Ads (Microsoft Corporation)
Denna webbplats nyttjar Conversion-Tracking-teknologin "Bing Ads" från Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). I samband härmed utplaceras en cookie på din dator av Microsoft Bing Ads, ifall du kommit till vår webbplats genom en Microsoft Bing-annons. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. Dessa Cookies förlorar sin giltighet efter 180 dagar och kan inte användas för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien fortfarande inte har gått ut, kan Microsoft och vi upptäcka att användaren har klickat på annonsen och skickats vidare till denna sida (konverteringssidan). I den utsträckning det i detta sammanhang behandlas personuppgifter, sker detta enligt art. 6 avsn. 1 pkt. f GDPR. till följd av vårt berättigade intresse för effektiv marknadsföring.
Den med hjälp av konverterings-cookies inhämtade informationen tjänar till att skapa konverteringsstatistik, dvs. att registrera hur många användare som efter klick på en annons når till en konverteringssida. Vi får härigenom reda på det totala antalet användare som klickat på vår annons och skickats vidare till en sida försedd med en Conversion-Tracking-tag. Vi erhåller dock ingen information med vilken användaren kan identifieras personligen.
Om du inte vill delta i Tracking kan du välja bort detta, genom att enkelt inaktivera cookien för Bing Ads Conversion-Tracking via din webbläsares användarinställningar. Du registreras då inte i Conversion-Tracking-statistiken. Alternativt kan du med hjälp av inaktiveringssidan för konsumenter i EU, http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/, kontrollera om annons-cookies från Microsoft har placerats i din webbläsare och inaktivera dessa.
Under nedanstående internetadress finns mer information om Microsoft Bing Ads dataskyddsbestämmelser: https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement
Såvida det är juridiskt nödvändigt, har vi som angivet i GDPR art 6.1 a inhämtat ditt samtycke till behandling av dina uppgifter enligt ovan. Ditt samtycke kan när som helst återkallas med effekt för framtiden. För att återkalla ditt samtycke, vänligen följ ovan beskriven möjlighet till återkallelse.

Google Ad Remarketing
Vår webbplats använder funktioner i Google Ad Remarketing. Med hjälp av denan tjänst annonserar vi för denna webbplats i Google-sökresultaten, samt på tredjeparts-webbsidor. Leverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”). I detta syfte sätter Google ut en cookie i webbläsaren på användarenheten, vilken automatiskt, med hjälp av ett pseudonym-cookie-ID, och på grundval av de besökta sidorna, möjliggör intressebaserade annonser. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse för optimal marknadsföring av vår webbplats enligt art. 6 avsn. 1 pkt. f GDPR.
En mer långtgående uppgiftsbehandling sker endast om du visavi Google samtyckt till att din internet- och appwebbhistorik sammankopplas med ditt Google-konto av Google och att information från ditt Google-konto används för personlig anpassning av annonser som du ser på webben. Om du i sådana fall under besöket på vår webbplats är inloggad på Google, använder Google dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data, för att upprätta och definiera målgruppslistor för enhetsövergripande Remarketing. Dessutom kommer dina personuppgifter hos Google tillfälligt förknippas med Google Analytics-data, för att bilda målgrupper.Vid användning av Google Ads Remarketing kan det också hända att personuppgifter skickas till Google LLC:s server i USA.
Du kan permanent inaktivera utplacering av cookies för annonssyften, genom att ladda ned och installera webbläsarinsticksprogrammet under den nedanstående länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Alternativt kan du hämta information från Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info om utplacering av cookies och om inställningarna. Slutligen kan du ställa in webbläsaren så att du informeras om utplacering av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem eller accepterar cookies för vissa fall eller generellt önskar blockera dem. Om du inte accepterar cookies kan webbplatsens funktioner begränsas.
Mer omfattande information och om bestämmelserna om uppgiftsskydd beträffande annonsering och Google kan du ta del av här:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
Såvida det är juridiskt nödvändigt, har vi som angivet i GDPR art 6.1 a inhämtat ditt samtycke till behandling av dina uppgifter enligt ovan. Ditt samtycke kan när som helst återkallas med effekt för framtiden. För att återkalla ditt samtycke, vänligen följ ovan beskriven möjlighet till återkallelse.

12) Diverse

Google Web Fonts

Eftersom vi månar om enhetlighet när det gäller teckensnitt använder vi så kallade Web Fonts från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”) på den här sidan. När du öppnar en sida laddas de webbtypsnitt som behövs av webbläsaren i webbläsarens cache-minne för korrekt visning av texter och teckensnitt.

För det här ändamålet måste du, med den webbläsare som du använder, upprätta en förbindelse till Googles servrar. Detta gör att man på Google får reda på att vår webbplats har öppnats via din IP-adress. Vi använder Google Web Fonts, då vi är måna om att våra webberbjudanden får en enhetlig och tilltalande framtoning. Detta utgör ett berättigat intresse inom ramen för art. 6 avs. 1 l. pkt. f GDPR. Om du inte har stöd för Web Fonts på din webbläsare används det ett standardtypsnitt från din dator.

Under https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy kan man läsa mer om Google Web Fonts: https://www.google.com/policies/privacy/

13) Rättigheter för berörda

13.1 Den gällande uppgiftsskyddslagstiftningen ger dig som berörd part omfattande rättigheter gentemot den ansvariga för behandling av dina personuppgifter (upplysnings- och interventionsrätt), vilket vi informerar om nedan:

Rätt till tillgång enligt art. 15 GDPR;
Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR;
Rätt till radering enligt art. 17 GDPR;
Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR;
Rätt till underrättelse enligt art. 19 GDPR;
Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR;
Rätt till återkallande av samtycke enligt art. 7 avs. 3 GDPR;
Rätt till invändningar enligt art. 77 GDPR.

13.2 Rätt att göra invändningar

När vi inom ramen för en intresseavvägning behandlar dina personuppgifter till följd av vårt övervägande berättigade intresse, har du när som helst rätt att av orsaker som hänför sig till din specifika situation, invända mot denna behandling avseende framtida förhållanden.
Om du utövar din rätt att göra invändningar, avslutar vi behandlingen av de berörda uppgifterna. Vi förbehåller oss dock rätten till fortsatt behandling, om vi kan påvisa tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen, som väger upp dina intressen, grundläggande fri- och rättigheter, eller om behandlingen tjänar till genomdrivande, utövande eller försvar av rättsanspråk.

Om dina personuppgifter behandlas av oss i direktannonseringsyfte, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dessa personuppgifter för sådana annonseringsändamål. Du kan göra invändningen enligt beskrivningen ovan.

Om du utövar din rätt att göra invändningar, upphör vi med att behandla de respektive uppgifterna för direktannonsering.

14) Varaktigheten för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms utifrån respektive laglig lagringsperiod (t.ex. handels- och skatterättsliga lagringsperioder). Efter att perioden har löpt ut, kommer de olika uppgifterna att raderas rutinmässigt, såvida de inte längre behövs för avtalets uppfyllande eller ingående av avtal, och/eller det från vår sida inte föreligger ett berättigat intresse för vidare lagring.

Några frågor?

Vi finns här för dig

 • + 49 (0)881 924 521 10
 • service@hjh-office.se

Måndag till fredag från 9:00-18:00

Specialiserad återförsäljare

15 års erfarenhet

Dina fördelar:

 • Mer än 50 000 varor på lager
 • Direkt från tillverkaren
 • Individuell kundservice
 • Gratis frakt
 • 30 dagars öppet köp
 • Omedelbar frakt vid mottagande av betalning före kl 13.00 (Mån-Fre)

Säker shopping

Beställ utan risk

PayPal Klarna Visa Mastercard

Bra omdömen

Vad våra kunder säger

Copyright © 2020 HJH, Inc. All rights reserved.