GARANTIVILLKOR FÖR HJH OFFICE GMBH

För våra produkter med varumärket hjh office och mybuero beviljar vi dig 2 eller 4 års garanti (se varubeskrivning). Beräkningsperioden för garantitiden börjar med fakturadatumet. Vår garanti täcker geografiskt den Europeiska unionen.

För material- eller tillverkningsdefekter som uppkommer under denna period kan vi tillhandahålla något av följande garantier (och som bestäms av oss):

 • gratis utbyte av defekta komponenter eller
 • fritt utbyte av varorna mot en motsvarande artikel
  (om det behövs också en senare modell, om den ursprungliga produkten inte längre är tillgänglig)

Vid garantiärenden, vänligen kontakta:
HJH Office GmbH
Christoph-Selhamer-Str. 2
82362 Weilheim
Tyskland

Tel.: +49 (0) 881 / 924 521-10
Fax: +49 (0) 881 / 924 521-29
E-post: service@hjh-office.se

Garantianspråk utesluts för skada på produkten genom

 • missbruk eller felaktig hantering
 • miljöförhållanden (värme, fukt, damm, etc.)
 • underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna
 • bristande efterlevnad av bruksanvisningen
 • användning av våld (t.ex. chock, stötar, fall)
 • obehöriga reparationsförsök
 • normalt slitage
 • transportskador

För att kunna åberopa garantin krävs bevis i form av retur av varan eller tydliga bildbevis. Tänk på att förhindra skador under transporten genom en lämplig förpackning.

För att ansöka om garantiservice måste du skicka med en kopia av den ursprungliga leveransfakturan eller skicka den i förväg via e-post / fax. Tyvärr kan vi inte acceptera garantin utan denna fakturakopia. Fakturakopian används för beräkning av garantitiden. Dessutom måste du meddela namn och adress till säljaren om inte detta framgår av den medföljande fakturakopian.

Om det är en legitim garantianspråk är garantiprocessen fraktfri. Eventuella fraktkostnader som du har förorsakats återbetalas då.
Tjänster som utförs inom ramen för garantin förlänger sammantaget inte garantiperioden.
Tillmötesgående bestäms uteslutande av HJH Office GmbH.

OBS:
Dina lagstadgade rättigheter mot oss från det köpekontrakt som slutits med oss begränsar inte garantin på något sätt. Särskilt eventuella befintliga lagliga garantirätter påverkas inte av denna garantirätt.

Om det inköpta varan är defekt kan du i vilket fall som helst hålla oss till den lagstadgade garantin oavsett om det förekommer ett garantiärende eller om garantin tas i anspråk.

Copyright © 2024 HJH, Inc. All rights reserved.